Interim management Organisatie advies Projectmanagement

Elke verandering legt een grondslag voor de verandering die erop volgt. CoValue maakt van veranderingen structurele verbeteringen. Samen met u.

Toegevoegde waarde als uitgangspunt

CoValue staat voor de verbinding van ‘co-creation’ en ‘value’; door samenwerking meer waarde.

Niet denken en werken vanuit de traditionele rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer,
maar samenwerken op basis van gedeelde waarden.

  • Leveren van toegevoegde waarde

  • Verbinden van plezier en prestatie

  • Bieden van perspectief

  • Borgen van resultaten

Expertise

– Organisatieontwikkeling
– Verandermanagement
– Decentralisatie sociaal domein
– Prestatiemanagement
– Samenwerking

Rollen

- Interim manager
- Programma- en Projectmanager
- Transformatiemanager
- (Strategisch) adviseur
- Praktijkcoach

Wat anderen zeggen

Dennis had in Weert een dubbele rol: als coördinator een team van 20 beleidsadviseurs aansturen en als transformatiemanager de regionale samenwerking in het sociale domein naar een hoger niveau tillen. Beide rollen heeft hij met verve vervuld. Dennis is een professional met (brede) kennis van zaken, die eigenaarschap toont, doet wat hij belooft en op een prettige en constructieve wijze feedback geeft. Bovendien is hij in staat in korte tijd één te worden in een nieuwe omgeving en organisatiecultuur. Dennis is authentiek en dat wordt door medewerkers en management enorm gewaardeerd. Als coach wint hij dan ook snel het vertrouwen van zijn medewerkers. Als afdelingsmanager heb ik daarnaast in Dennis een goede sparringpartner gehad. Op het vlak van organisatievraagstukken en bedrijfsvoering kan hij immers bogen op zijn ervaringen in diverse organisaties. Zo heeft hij ons een stuk verder gebracht door te laten zien hoe je visie, ambities en doelen kunt vertalen naar concrete meetbare activiteiten in “sturen op effecten”. Last but not least: Dennis is gewoon een prettig persoon met een gezonde dosis (nuchtere) humor. En dat is een eigenschap die samenwerken met hem aangenaam maakt.
Frank van Beeck | Hoofd afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn, Gemeente Weert

Als opdrachtgever heel prettig met Dennis samengewerkt aan de introductie van prestatiemanagement binnen de gemeente Barendrecht. In deze periode heb ik Dennis leren kennen als iemand met strategisch inzicht die in staat is om zowel op directie- als medewerkersniveau begrijpelijk te communiceren. Hij is inhoudelijk kundig en weet met zijn enthousiasme de medewerkers in beweging te krijgen. Dennis heeft hierbij immer oog voor het boeken van resultaten die in het belang zijn van de organisatie. Maar bovenal: Dennis is een plezierig en open persoon om mee samen te werken.

Gert-Jan Bravenboer | Gemeentesecretaris, Gemeente Barendrecht

Gelijktijdig met de realisatie van onze nieuwe huisvesting (flexkantoor) hebben wij een nieuw dienstverleningsconcept ontwikkeld met als doel om te excelleren in dienstverlening. Dennis heeft als kwartiermaker een belangrijke rol gespeeld om deze nieuwe werkwijze te vertalen naar de Heemsteedse praktijk. En met succes want op basis van de scores van de landelijke benchmark Waarstaatjegemeente.nl behoort Heemstede al enkele jaren tot de top van gemeentelijke dienstverleners. Wij hebben de samenwerking met Dennis als zeer constructief ervaren. Dennis is een conceptuele denker met de drive om een visie ook daadwerkelijk in de praktijk door te voeren. Altijd in samenwerking en met respect voor het vakmanschap van betrokken medewerkers waardoor hij mensen ook daadwerkelijk in beweging krijgt. En niet minder belangrijk: Dennis is een fijne collega met gevoel voor humor en daarom leuk om mee samen te werken.

Marcel Appels | Hoofd Publiekszaken & Communicatie (directielid), Gemeente Heemstede

Gemeente Bernheze heeft het verbeteren van de digitale dienstverlening / de website als dienstverleningskanaal als speerpunt benoemd. Als projectleider heb ik mij laten bijstaan door Dennis. Hij heeft mij op een praktische en inspirerende manier ingewijd in het projectmatig werken. De begeleiding heeft geresulteerd in een strakke projectplanning die daadwerkelijk gerealiseerd is met het gewenste resultaat en draagvlak bij alle belanghebbenden. Dennis kan mensen op een prettige manier aanzetten het beste uit zichzelf naar boven te halen. De combinatie van praktische begeleiding en persoonlijke coaching was voor mij heel waardevol. De oprechte interesse en betrokkenheid, maken het dat werken met Dennis constructief en vooral leuk is.

Nicole Sousa Ferraz | Projectleider (thans Domeinmanager Klantcontactcentrum), Gemeente Bernheze

De gemeente Nederweert is een relatief kleine organisatie die volop de regionale samenwerking omarmt. Dennis heeft enkele rollen en taken tot een prima eind gebracht. Zo was hij in het sociale domein de regionale transitie- en transformatiemanager die er in is geslaagd de verscheidende belangen van grote en kleine gemeenten te verbinden. In de eigen organisatie heeft Dennis een afdeling aangestuurd. De medewerkers van deze afdeling zijn uiteindelijk overgegaan naar twee andere teams. Dennis heeft hierbij op een perfecte manier meegedacht en gemasseerd en heeft de medewerkers van onzekerheid naar vertrouwen en zelfverantwoordelijkheid gebracht. In de laatste maanden van zijn opdracht is hij volop actief gebleven in het zijn van sparringspartner voor het managementteam en secretaris. Ik ben zeer tevreden over zijn werk en vooral de manier waarop hij dat doet: daadkrachtig, niet wollig en met een vleugje humor.

Johan Bakens | Gemeentesecretaris, Gemeente Nederweert
Wij hebben Dennis in 2008-2009 leren kennen door een formatieonderzoek dat hij samen met een collega heeft uitgevoerd bij de eenheid Vergunningen en Handhaving van de afdeling Publiek. Een gedegen onderzoek, een heldere rapportage met bruikbare en duurzame uitkomsten. Dennis kan het leeuwendeel van dit onderzoek op zijn naam schrijven zonder opdringerig op de voorgrond te treden. Hij is innemend, constructief en oplossingsgericht. En Dennis is buitengewoon correct in de omgang. Het was voor ons vanzelfsprekend hem als eerste te benaderen toen we eind 2013 op zoek waren naar iemand die ons kon helpen de benodigde formatie in relatie tot bouwleges verantwoord in beeld te brengen. Als het gaat om kwaliteit kies je niet voor een bureau, maar voor de adviseur. Wij kozen voor Dennis.
Jitze Postema | Projectleider Concerntaken, Gemeente Smallingerland
Dennis is bijzonder professioneel in zijn wijze van werken en samenwerken met collega’s, partners en klanten. Zijn kracht zit in zijn kennis van businessprocessen en vraagstukken die bij het besturen van organisaties naar voren komen. Hij weet deze bovendien te vertalen naar praktische oplossingen. Dennis is daarnaast goed in het leggen en onderhouden van contacten op strategisch en tactisch niveau. Het is een genoegen om met hem samen te werken.
Vera van Roon | Directeur Human Resources, Pinkroccade Local Government

Vanuit de overtuiging dat niet de processen en procedures belangrijk zijn om resultaat te behalen, maar veel meer de relatie, schrijf ik met veel plezier deze recensie. Dennis Laponder heeft de gave om du moment met mensen, ongeacht van welk niveau echt contact te maken. Hij luistert actief, doet wat hij belooft en is sympathiek, waardoor hij zijn opdracht met goed resultaat vervult. Dank je Dennis voor je uitstekende wijze van handelen als interim directeur van De Risse.

Miep Bos | RvC, Risse Groep

Korte persoonlijke lijnen

Meer weten over onze manier van werken en welke kansen dat voor u biedt? Wij komen graag in contact.